Marka Tescil

İsim Hakkı Nedir? Marka Tescil Nedir? gibi soruların cevabı içeriğimizde yer alıyor.


İsim Hakkı Nedir?
İsim hakkı işletme sahibi ya da şahısların ürün ya da hizmetlerine verdiği ada denir. Aslında herkes tarafından isim hakkı olarak bilinse de aslında önemli olan şey marka tescilidir. İşletme ya da şahıslar ürün ve hizmetlerine verdikleri isimleri koruma altına alabilmek için bu hakka sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle isim haklarının tescili gereklidir. Bunun için ise Türkiye’de yetkili olan tek kurum Türk Patent ve Marka Kurumudur. 


İsim hakkı almak, isim patenti ve isim tescili kavramları marka tescilini ifade etmektedir. Marka tescili ise marka vasfı olarak kullanılacak ürün ya da hizmetin marka tescil işlemlerinin tamamlanarak korumaya dahil edilmesi işlemine verilen bir isimdir. Taklitçi kişi ya da kuruluşlarla birlikte oluşan haksız rekabetin önlenmesi için isim hakkı başvurusu yapılması kesinlikle gereklidir. 


İsim hakkı için gereken belgeler arasında marka başvuru formu, marka müracaat harcının ödeme dekontu ve vekaletname yer almaktadır. Başvuru yapmak isteyen şahıs ise adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, telefon ve e-mail adresi ile birlikte tescil müracaatı yapılarak isim hakkı koruması başlamaktadır. Marka tescile bağlandığında, tescil belge harcını yatırarak marka tescil belgesi alınır ve on (10) yıl boyunca korunması sağlanır.


Marka Tescil Nedir?
Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayırt edilebilmesi için oluşturulan; sözcük, rakam ve işaretlerden oluşan şeye marka denir. Marka soyut bir kavram olmasına karşın, şu an da somut varlıkların pek çoğundan daha değerli haldedir. Pek çok şirketin maddi manevi güçleri de markalara sahip olup olmamasına bağlıdır. Markalaşmanın yaygınlaşması sayesinde marka yaratamayan firmalar ve ülkeler hiçbir zaman mali problemlerden başını kaldıramaz ve sürekli bir pazarlama faaliyeti içerisinde olacakları ve karşısında marka yaratmış firmalar her zaman bulunacağı için birkaç sıfır yenik başlayıp muhtemelen de markalaşmış kurumların altında ezileceklerdir. Özellikle markalaşma yolundaki tüm organizasyonlar ve şahıslar markalarını koruma altına aldırtması ve sürekli takibini yaptırarak özgünlüğünü de koruması gerekmektedir. Markanın yasal olarak korunması durumu ise marka tescili olarak bilinmektedir. Yani aslında marka tescili işletmeler ve şahıslar için oldukça önemlidir.


Markanın korunması, ürünün görselliğini ya da markayı kullanan gerçek kişileri ve firmaları koruyan bir tür yasal koruma sistemidir. Bir markanın gerçek sahibi markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanıma devam eden kişidir. Bir başka kişi tarafından düşünülmüş ve uygulamaya geçirilmiş marka, bir diğer kişi adına tescil edilmesi iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır. Ancak yıllarca tescilsiz kullanılan markaların, bilerek veya bilmeyerek bir başkası tarafından tescil ettirilmesi durumları da sık sık yaşanmaktadır. Bu duruma düşen markanın gerçek sahiplerini, maddi ve manevi yönden zor süreçler bekliyor demektir. Çünkü markanın hak sahibi ilk kullanan kişi olsa da, yasal sahibi marka tescilini elinde bulunduran kişidir.


Markalar her ülke için ayrı tescil gerektirmektedir. Türkiye içerisinde tescili yapılan bir markayı aynı veya benzer sektörlerde de, Türkiye içerisinde farklı bir firma veya şahıs kullanamaz. Ancak bu durum yurt dışında geçerli değildir. Firmaların yer aldıkları tüm ülkelerde ayrı ayrı marka tescili yaptırmaları gerekmektedir. Marka tescili yaptırmak karlılığı arttırmanın en önemli yollarından birisidir. Ayrıca markalaşma stratejisinin temelini de oluşturan marka tescilidir. 


Marka Tescilinin Avantajları
Marka tescil ettirmenin pek çok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle marka tescili yaptırmak başkalarının markayı kullanarak haksız fayda ve kazanç sağlamasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Yani marka tescil ettirildiğinde markanın tüm yasal haklarına da sahip olunur. Marka tescili yaptırdıktan sonra markanızın tam kullanım hakkı, koruma hakkı, telif hakkı ve dava açabilme hakkına sahip olunur. Aynı zamanda markanızı tescil ettirerek lisans verme, miras bırakma ve devretme hakkına da sahip olunur. Markaya sahip olan şirketin prestij ve tanınırlık sağlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra tescilli bir markanın taklit edilmesi hukuki işlemleri beraberinde getirmektedir. Markayı taklit eden kişilere çeşitli cezaların verilmesi; idari para cezası, mallara el koyulması, imha edilmesi, üretim yapan makinelere el koyulması gibi, markanın korunmasını ve tek olmasını da sağlamaktadır. 


Marka tescili yaptıran işletmeler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre bazı haklara sahip olurlar. Markanın ismi ya da logosunun aynısı, benzeri, karıştırma ihtimali doğan bazı olumsuz durumlarda markaya zarar verecek nitelikte olan tüm işaretlerin izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markanın başkasına devredilmesi kullanım hakkının lisans konusu olabilmesi rehin ve teminat olarak gösterilmesi bu haklar arasında yer almaktadır.


Marka Tescili İçin Gereken Belgeler
Marka tescil başvurusu sırasında gereken bazı belgeler bulunmaktadır. İstenilen belgeler marka tescili almak isteyen kişinin, tüzel kişi ya da gerçek kişi olmasına göre farklılıklar göstermektedir. Eğer ki başvuru sahibi bir tüzel kişi ise, faaliyet belgesi, vergi levhası, vekaletname, E-mail, telefon, markanın bir örneği, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bir belge gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişi eğer ki gerçek bir kişi ise T.C. kimlik numarası, vekaletname, E-mail, telefon, marka örneği, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bir belge gerekmektedir.


Marka Tescili Ücreti Ne Kadardır?
Marka tescili için alınan ücretler Türk Patent ve Marka Kurumuna ödenecek olan marka başvuru harcı, marka ek sınıf harcıdır. Sınıf sayısı başvuru yapılan markaya ait olan ürünlerin ya da hizmetlerin girmiş olduğu sınıfların belirlenmesiyle ayarlanan bir ücrettir. 


6 ile 12 ay arasında değişen marka tescil sürecinin sonunda, yatırılması gereken bir ücrette bulunmaktadır. Bu fiyatlar pek çok aracı olan kişiye göre değişse de 2021 yılında belirlenmiş, resmi marka başvuru ücreti 280 ₺, marka tescil belge ücreti 750 ₺, marka ek sınıf ücreti 280 ₺, marka yenileme ücreti 940 TL olarak ifade edilebilir. Ayrıca marka tescil ücreti başvuru yapılacak olan mal ve hizmet sayısına göre farklılıklar gösterebilir. Fakat marka tescil belgesi için talep edilen ücret kesinlikle farklılık göstermemektedir.


Marka Tescili İçin Aşamalar
Marka tescil ettirebilmek için bazı aşamalar gerekmektedir. Öncelikle marka tesciline yüz yüze başvuru yapılabileceği gibi online başvuru imkanı da bulunmaktadır. Tescil ettirmek istenilen her bir marka için ayrı bir başvuru yapılması gerekmektedir. Tek bir başvuru ile birden fazla marka tescili yapılmamaktadır. Marka tescil işleminde başvuruyu gerçekleştiren kişinin kimlik belgeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvuru ücretinin ödendiğine dair bir belge getirilir. Marka tescil süreci yaklaşık 6 ile 12 ay arasında değişiklik göstermektedir. Başvuru da herhangi bir sıkıntı görülmediği durumlarda marka tescil edilir. Marka tescilinde bulunan kişi marka tescili belgesini alır. 


Markaları tescil ettirdikten sonra geçerli olan 10 yıl süre başlar. Bu süre bittikten sonra kişi dilerse 10 yıl daha uzatabilir. Uzatma hakkı sınırsızdır. 10 yıl geçerlilik süresi bittikten sonra 6 aylık süre başlar. Eğer bu süre zarfında yeniden uzatma yapılmazsa marka tescili iptal edilir. 
Marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru iletilir. Yapılan başvuru Türk Patent Endüstrisi tarafından sınıflandırılır ve incelemeye alınır. Marka hakkında itiraz yapıldıysa bu itiraz incelenir. Eğer ki bir itiraz yapılmadıysa Türk Patent Endüstrisi marka tescili için gereken belgeleri düzenler. Marka tescil belgesi için gereken ödeme yapılır. Son olarak markanız tescil edilerek onaylanır ve marka tescil belgesi tarafınıza iletilir. 


Marka Sorgulama Nedir?
Müşterilerin zihninde doğru konumlanan aktif ve dinamik bir ismin beraberinde başarı gelmektedir. Çünkü marka zihinsel bir üründür. Marka sorgulaması yapılırken de buna dikkat edilmektedir. Marka sorgulama yapılmadan önce üretilen mal ya da hizmet kapsamını hitap edilen kitle ve çevreyi kapsamalıdır. Marka sorgulama işlemini de buna göre yapmalısınız.


İlk olarak markanın hangi ürün ya da hizmete dair olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra sektör araştırması, rakip firmaların stratejilerini belirleme, hedef müşteri tespit edilmelidir. Bunun yanında isim araştırması da yapılmaktadır. Belirlenen isim sorgulanarak daha önceden kullanılıp kullanılmadığı sorgulanır. Bu araştırma oldukça önemlidir. Bu sorgulama işlemi bir uzman tarafından yapılmalıdır ve yazılı bir şekilde rapor istenmelidir. Marka sorgulama işlemi, Türk Patent veri tabanından yapılması gerekmektedir. Bunu yaparken firma bünyesindeki marka ve patent vekilinden veya bir marka uzmanından da destek alınabilir. Uzman kişiler ismin alınabilir şekilde olup olmadığını araştırarak size raporlar sunmaktadır. Böylece oluşabilecek tüm olumsuz durumlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Marka sorgulama işlemi Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına bakılarak yapılmaktadır.   


Marka Vekili ve Danışmanlık Firmalarından Destek Almanın Önemi
Tescili başvurusunda bulunulacak markanın, marka vekili veya tecrübeli bir marka uzmanı tarafından resmi müracaat öncesinde Türk Patent veri tabanından ön araştırması, yani sorgulaması ve tescil edilebilirlik yorumunun sağlıklı olarak yapılması gerekmektedir. Başvuru sonrasında ise ilgili marka başvuru dosyası için ret, itiraz, gelen itirazın değerlendirilmesi, noksan tamamlama vb. gibi Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirlenmiş süreli işlemlere konu edileceğinden, hak kayıplarının önlenmesi ve hiçte kısa olmayan marka tescil sürecinin, çöpe gitmemesi açısından TÜRKPATENT siciline kayıtlı marka vekilinden destek almak yararlı olacaktır.

 

Marka Tescil Süreci İçin Önerdiğimiz Firma:

Ada Patent.

Firma ile ilgili detaylı bilgi için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Site: www.adapatent.com

Yorumlar

Yorum Yaz

Lütfen değerlendirme yapınız.

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

Bizi Takip Edin!